LEI kodo įsigijimo nauda versle - Baltic LEI
Nuo 2018 sausio 3 d. LEI kodas yra privalomas visiems juridiniams asmenims, norintiems prekiauti vertybiniais popieriais.

LEI kodo įsigijimo nauda versle

LEI kodo įsigijimo nauda versle


LEI kodai yra greitai priimami jurisdikcijos institucijų visame pasaulyje. Šiuo metu unikalūs 20 skaitmenų kodai yra privalomi daugeliui įmonių, kurios vykdo veiklą Europoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, Airijoje. Nors Jūsų įmonei būtina registruotis gauti LEI kodą, plačiai paplitęs LEI kodų įsigijimas turi daug privalumų finansines paslaugas teikiančioms įmonėms.

Skatina darbo produktyvumą

Pasaulinis LEI kodų fondas (GLEIF) pranešime ,,Nauja ateitis juridinio asmens identifikacijoje‘‘ išskiria problemas su kuriomis susiduria bankai sąveikaudami su naujomis įmonėmis.Daugiau nei pusė banko apklaustų darbuotojų, pateikusių informaciją pranešimui , pareiškė, kad rasti jų potencialių klientų patikimus, patikrintus duomenis yra sunku bei užima daug laiko. Atsižvelgus į faktą, kad daug didesnių įmonių turi 1000 arba daugiau darbuotojų, kurie apdoroja bei atnaujina klientų duomenis, geriau suvokiame apie geresnį savo laiko panau-dojimą. Globali LEI duomenų bazė gali ženkliai sumažinti administracines sąnaudas, susijusias su klientų patikrinimu.

Pagerinta patiris su klientais

GLEIF fondo pateiktoje ataskaitoje teigiama, kad 2 iš 5 pardavėjų iškėlė susirūpinimą dėl potencialių klientų praradimo, susijusių su klientų identifikavimo proceso sudėtingumu ir trukme bei informacijos pasidalijimu. LEI kodai įgalina sumažinti administracines išlaidas, susijusias su klientais, bei leidžia greitai juos identifikuoti ir pradėti teikti paslaugas.

Sumažinta rizika ir kompetetingas sprendimų priėmimas

LEI kodų išdavimas gerokai sumažina riziką, susijusią su finansinėmis transakcijomis pasaulinėje rinkoje. LEI kodai yra globalus identifikacijos standartas. Pasinaudodami informacija, susijusia su įmonės LEI kodu, Jūs suprasite, su kuo sudarote sandorį ir kas yra įmonės savininkas. Turėdamas šią informaciją, Jūs patikimai įvertinsite rizikąir padarysite tinkamus sprendimus.

Sumažintos išlaidos

LEI kodai gali sumažinti naujų klientų identifikavimo išlaidas 10% bei 3,5% kapitalo rinkos eksplotavimo išlaidas pasaulinėje investicinės bankininkystės industrijoje. Kalbant piniginiais terminais, tai sutaupytų 150 milijonų.Tačiau šis skaičius tik parodo dalį potencialių, didesnių santaupų. Sutaupytas Jūsų įmonės darbuotojų laikas tikrinant ir atnaujinant duomenis įtakos tolimesnį išlaidų mažinimą. Jau nekalbant apie išlaidų mažinimą susijusį ,su patikimos informacijos suradimu. Priėjimas prie LEI duomenų bazės, kurioje yra saugoma įmonės naujausia informacija, yra ir liks ateityje nemokamas.

Tapkite sprendimo dalimi

Finansinių paslaugų industrija nuolat kinta. Užsiregistruodami gauti LEI kodą, Jūs įsipareigojate skatinti finansinį skaidrumą pasaulinėje rinkoje ir kurti geresnę ateitį visiems rinkos dalyviams.