Nuo 2018m. sausio 3d. LEI numeris bus privalomas visoms įmonėms, norinčioms tęsti prekybą su vertybiniais popieriais.

Sąlygos ir nuostatos

Galioja nuo 2017-11-30

1. Paraiškos dėl JAI teikimo procedūra

1.1. Jei „Baltic LEI OÜ“ („BLEI“) klientas nori užsisakyti LEI numerį savo įmonei arba pratęsti esamą LEI, klientas turi atitinkamai užpildyti paraišką „BLEI“ tinklalapyje www.balticlei.lt.

1.2. Pateikdamas paraišką, klientas privalo sutikti su šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis ir nuostatomis bei su „BLEI“ privatumo politika.

1.3. Pateikus paraišką, „BLEI“ atsiunčia sąskaitą–faktūrą ir paraiškos dokumentą, įskaitant įgaliojimą, kliento el. paštu.

1.4. Klientas turi skaitmeniniu parašu arba ranka pasirašyti įgaliojimą ir išsiųsti jį „BLEI“ el. paštu info@balticlei.ee. Pasirašydamas įgaliojimą, klientas įgalioja „BLEI“ užsakyti ir (arba) pratęsti LEI savo įmonei. Klientas taip pat patvirtina, kad jis yra įgaliotas trečiųjų asmenų įgalioti įmonę „BLEI“ užsakyti ar pratęsti LEI savo įmonei.us pasirašytą įgaliojimą el. paštu info@balticlei.ee, „BLEI“ pradeda tvarkyti kliento paraišką dėl JAI užsakymo ar pratęsimo.

1.5. Apmokėjus sąskaitą–faktūrą ir išsiuntus pasirašytą įgaliojimą el. paštu info@balticlei.ee, „BLEI“ pradeda tvarkyti kliento paraišką dėl LEI užsakymo ar pratęsimo.

1.6. Jei yra kliento duomenų neatitikimų arba trūksta informacijos, „BLEI“ gali susisiekti su klientu el. paštu arba telefonu.

1.7. Sėkmingai priskyrus LEI, „BLEI“ išsiųs asmeninį LEI numerį kliento el. paštu ir klientas galės pasitikrinti savo LEI galiojimą GLEIF tinklalapyje.

1.8. Jei klientas pateikė paraišką dėl LEI suteikimo ar LEI pratęsimo užsakymo, pasirašė įgaliojimą ir sumokėjo už paraišką, jo sprendimas laikomas galutiniu ir klientas savo iniciatyva niekaip nebegali atšaukti paraiškos.

1.9. „BLEI“ pasilieka teisę atmesti klientų paraiškas dėl LEI; tokiu atveju „BalticLEI“ grąžins 100 % sumokėtos sumos.

2. Mokesčiai ir kainos

2.1. Pirminė paraiška dėl LEI, pateikta „BLEI“, kainuoja 79 EUR (PVM neįskaičiuotas, kainoms gali būti taikomas PVM).

2.2. LEI pratęsimas ateinantiems 12 mėnesių naudojantis „BLEI“ paslaugomis kainuoja 65 EUR (PVM neįskaičiuotas, kainoms gali būti taikomas PVM).

2.3. Jei klientas nori užsisakyti daugiau negu 10 LEI numerių, „BLEI“ gali pateikti klientui asmeninį kainos pasiūlymą.

2.4. LEI administravimui netaikomas joks mokestis.

2.5. Klientai gali sumokėti už LEI naudodamiesi vietinių bankų nuorodomis, kredito kortele arba paprastu banko pavedimu, priklausomai nuo kliento valstybės.

2.6. Mokėjimai priimami tik eurais.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. „BLEI“ dirba LEI registravimo tarpininku kliento vardu ir, užsakydama arba pratęsdama LEI klientui, bendradarbiauja su GLEIF (Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo) akredituotais vietos vykdomaisiais padaliniais (VVP). „BLEI“ nėra teisiškai įsipareigojusi jokiam VVP ir gali naudotis skirtingų VVP paslaugomis, priklausomai nuo jų sąlygų ir padėties rinkoje.

3.2. „BLEI“ pasilieka teisę bet kada keisti šias sąlygas ir nuostatas. Galiojantį dokumentą visada rasite „BLEI“ tinklalapyje www.balticlei.lt.

3.3. „BLEI“ negali užtikrinti sėkmingo LEI priskyrimo jokiam klientui, tačiau dės visas pastangas sėkmingai įvykdyti LEI procesą.

3.4. Klientas privalo naudotis „BLEI“ paslaugomis sąžiningai, o „BLEI“ irgi elgsis taip pat. Kliento ir „BLEI“ santykius reglamentuoja Estijos teisė, o visi ginčai pirmiausia sprendžiami derybomis. Jei nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Estijos teisme.

3.5. Klientas yra visiškai atsakingas už visus dėl LEI vykdomus veiksmus, susijusius su įmone, kuriai jis atstovauja, ir „BLEI“ nėra atsakinga už galimą žalą, susijusią su LEI.

Top