Privatumo politika - Baltic LEI
Nuo 2018 sausio 3 d. LEI kodas yra privalomas visiems juridiniams asmenims, norintiems prekiauti vertybiniais popieriais.

Privatumo politika

Galioja nuo 2017-11-30

Įvadas

„Baltic LEI OÜ“ (toliau – „BLEI“) tvarko ir naudoja klientų duomenis laikydamasi šiame dokumente numatytos tvarkos. Jei klientas sutinka su šia tvarka, jis turi pažymėti atitinkamą laukelį prieš pateikdamas paraišką dėl LEI. Pažymėdamas atitinkamą langelį, klientas suteikia leidimą „Baltic LEI OÜ“ naudoti jo duomenis vykdant visus procesus ir veiksmus, susijusius su LEI numeriais.

1. Kliento duomenų rinkimas

1.1. Kliento duomenys renkami „BLEI“ tinklalapyje (www.balticlei.lt), klientui užpildžius paraišką dėl LEI užsakymo savo įmonei arba pateikus paraišką dėl LEI pratęsimo. Gavusi paraišką, „BLEI“ gali paprašyti kliento pateikti daugiau duomenų el. paštu ar telefonu, jei to prireiktų. „BLEI“ taip pat gali prašyti vietinio įmonių registro pateikti su klientu susijusią informaciją.

1.2. „BLEI“ renka tik tuos kliento duomenis, kurių reikia paraiškai dėl LEI, LEI pratęsimui ar bet kokiems kitiems veiksmams, susijusiems su LEI numeriais.

1.3. Iš klientų renkami duomenys apima įmonės pavadinimą, registracijos numerį, teisinį adresą, būstinės adresą (jei jis kitoks negu teisinis adresas), informaciją apie patronuojančiąją įmonę (jei įmonė turi patronuojančiąją įmonę, kuri konsoliduoja ataskaitas), atstovo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

2. Kliento duomenų tvarkymas ir perdavimas

2.1. „BLEI“ kliento duomenis tvarko naudodama šiuolaikinę duomenų tvarkymo programinę įrangą. Duomenų tvarkymo tikslas – tvarkyti kliento duomenis taip, kaip priimtina GLEIF akredituotiems vietos vykdomiesiems padaliniams (VVP), kad jie suteiktų LEI.

2.2. „BLEI“ perduoda kliento duomenis tik GLEIF akredituotiems vietos vykdomiesiems padaliniams, kurie naudoja kliento duomenis LEI numeriui generuoti ir suteikti. Remdamiesi GLEIF akreditacija, VVP privalo saugoti klientų duomenis laikydamiesi įstatymų..

3. Kliento duomenų apsauga ir saugojimas

3.1. „BLEI“ neperduoda klientų duomenų tretiesiems asmenims, jei tokie veiksmai nereikalingi norint įvykdyti veiksmus susijusius su LEI.

3.2. Norint laiku pateikti informaciją apie LEI pratęsimą klientams, kliento duomenys saugomi virtualiame „BLEI“ serveryje.

4. Kliento duomenų atnaujinimas ir atsakomybė

4.1. Už pateiktus savo įmonės duomenis (pateiktus įmonei „BLEI“ ir pateiktus jos) klientas yra išimtinai atsakingas, o jei duomenis reikia atnaujinti, klientas yra atsakingas už „BLEI“ informavimą apie pasikeitimus.

4.2. „BLEI“ nėra atsakinga už jokią žalą, kuri gali būti padaryta dėl neteisingų kliento duomenų.