Nuo 2018m. sausio 3d. LEI numeris bus privalomas visoms įmonėms, norinčioms tęsti prekybą su vertybiniais popieriais.

Pateikti pirminę paraišką dėl LEI įmonei „BalticLEI“ trunka mažiau negu 2 minutess

Įmonė

Atstovas

Įmonės teisinis adresas

Pagrindinės būstinės teisinis adresas

Papildoma informacija apie patronuojančiąją įmonę

Informacija apie praėjusių finansinių metų konsoliduotuosius duomenis:

Patronuojančiosios įmonės kontaktinė informacija

Patronuojančiosios įmonės pagrindinės būstinės kontaktinė informacija

Top