Nuo 2018m. sausio 3d. LEI numeris bus privalomas visoms įmonėms, norinčioms tęsti prekybą su vertybiniais popieriais.

Paraiška dėl LEI pratęsimo

Įmonė

Atstovas

Įmonės teisinis adresas

Pagrindinės būstinės teisinis adresas

Papildoma informacija apie patronuojančiąją įmonę

Informacija apie praėjusių finansinių metų konsoliduotuosius duomenis:

Patronuojančiosios įmonės kontaktinė informacija

Patronuojančiosios įmonės pagrindinės būstinės kontaktinė informacija

Top